Приватность & Условия

Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Proessence OÜ (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

 1. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel. 

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

 1. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Sünnikuupäev;

3.1.3. Telefoninumber;

3.1.4. E-posti aadress;

3.1.5. Kohaletoimetamise aadress;

3.1.6. Arvelduskonto number;

3.1.7. Maksekaardi detailid;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

 1. a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
 2. b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
 3. c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
 4. f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus

Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine

Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 3 aastat.

3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine

Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 3 aastat.

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus

Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 3 aastat.

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine

Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus

Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 3 aastat.

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 5 aastat.

 1. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil proessence.ou@gmail.com.

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

 1. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe bodycare.ee kaudu.

Müügitingimused

VEEBIPOE MÜÜGITINGIMUSED

Veebipoe BODYCARE.EE (edaspidi Veebipood) omanik on PROESSENCE OÜ (registrikood 14146533), asukohaga Paadi 3-339, 3 korrus, Viimsi vald, Harjumaa, 74001.

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo
Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.
Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest.
Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist.
Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.
Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

Tellimuse vormistamine
Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda turvaliselt läbi järgnevate makseviiside:

 • Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay
 • Maksa hiljem lahendused: Slice in 3, Liisi ID, Finora krediit
 • Visa/Mastercard kaardimaksed
 • Soome pangalingid: Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästopankki, Pohjola, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki
 • Läti pangalingid: Swedbank, SEB, Citadele ja Luminor
 • Leedu pangalingid: Swedbank, SEB ja Luminor

NB! Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde”.
Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.
Veebipoe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Taganemisõigus

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.
Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.
Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.
Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, ning saata see e-posti aadressile proessence.ou@gmail.com hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv toode ei vasta tellitule (nt vale või defektiga toode).
Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.
Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.
Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
Kui ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

Pretensiooni esitamise õigus

Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. ellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.
Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile proessence.ou@gmail.com
Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.
Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.
Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile proessence.ou@gmail.com

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin.

Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

Proessence OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Teie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Privacy & Terms

PRIVACY POLICY

 1. General provisions

1.1. This privacy policy regulates the principles of collection, processing, and storage of personal data. Personal data is processed and stored by Proessence OÜ, who is the controller of the personal data (hereinafter the controller).

1.2. For the purposes of this privacy policy, a data subject means the customer or another natural person whose personal data is processed by the controller.

1.3. For the purposes of this privacy policy, a customer means anyone who purchases goods or services on the controller’s website.

1.4. The controller observes the principles relating to personal data processing provided by legislation and, among other things, processes personal data in a lawful, fair, and secure manner. The controller is able to declare that personal data has been processed in accordance with the provisions of the legislation.

 1. Collection, processing, and storage of personal data

2.1. The personal data collected, processed, and stored by the controller has been collected electronically, mainly via the website and e-mail.

2.2. By sharing their personal data, the data subject grants the controller the right to collect, arrange, use and administer, for the purpose defined in the privacy policy, the personal data that the data subject shares with the controller either directly or indirectly when purchasing goods or services on the website.

2.3. The data subject is liable for the accuracy, correctness, and integrity of the data submitted by them. The submission of knowingly false data is regarded as a breach of the privacy policy. The data subject is required to immediately notify the controller of any changes in the data submitted.

2.4. The controller is not liable for any damage or loss caused to the data subject or a third party as a result of the submission of false data by the data subject.

 1. Processing of personal data of customers

3.1. The controller may process the following personal data of the data subject:

3.1.1. Given name and surname;

3.1.2. Date of birth;

3.1.3. Telephone number;

3.1.4. E-mail address;

3.1.5. Delivery address;

3.1.6. Bank account number;

3.1.7. Payment card details;

3.2. In addition to the foregoing, the controller has the right to collect data about the customer that are available in public registers.

3.3. The legal basis for the processing of personal data points (a), (b), (c) and (f) of Article 6(1) of the General Data Protection Regulation:

(a) the data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes;

(b) processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is a party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract;

(c) processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject;

(f) processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data, in particular where the data subject is a child.

3.4. Processing of personal data according to the purpose of processing:

3.4.1. Purpose of processing – security and safety

The maximum period of storage of personal data – according to the terms specified by law

3.4.2. Purpose of processing – the processing of orders

Maximum period of storage of personal data 3 years.

3.4.3. Purpose of processing – ensuring the functioning of online store services

Maximum period of storage of personal data – 3 years.

3.4.4. Purpose of processing – customer management

Maximum period of storage of personal data – 3 years.

3.4.5. Purpose of processing – financial activities, accounting

Maximum period of storage of personal data – according to the terms specified by law

3.4.6. Purpose of processing – marketingMaximum period of storage of personal data – 3 years.

3.5. The controller has the right to share personal data of customers with third parties such as processors, accountants, transport and courier companies, companies providing transfer services. The controller is in charge of the processing of personal data. The controller transmits the personal data necessary for making payments to the processor, Maksekeskus AS.

3.6. The controller processes and stores personal data of the data subject implementing the organizational and technical measures to ensure that the personal data is protected against any accidental or unlawful destruction, alteration, disclosure, and any other unlawful processing.

3.7. The controller stores the data of the data subjects depending on the purpose of processing, but no longer than for 5 years.

 1. Rights of the data subject

4.1. The data subject has the right to gain access to and examine their personal data.

4.2. The data subject has the right to obtain information on the processing of their personal data.

4.3. The data subject has the right to modify or rectify inaccurate data.

4.4. If the controller processes personal data of the data subject based on the consent granted by the latter, the data subject has the right to withdraw their consent at any time.

4.5. To exercise their rights, the data subject can contact the customer support of the online store at proessence.ou@gmail.com.

4.6. To protect their rights, the data subject can file a complaint with the Data Protection Inspectorate.

 1. Final provisions

5.1. These data protection terms and conditions have been prepared in compliance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), the Personal Data Protection Act of the Republic of Estonia and legislation of the Republic of Estonia and the European Union.

5.2. The controller has the right to amend the data protection terms and conditions in part or in full, notifying the data subjects of the amendments via bodycare.ee.

Sales Terms

Terms & Conditions


The owner of the online store BODYCARE.EE (hereinafter referred to as the online store) is PROESSENCE OÜ (registry code: 14146533), located at Paadi 3-339, 3 korrus, Viimsi vald, Harjumaa, 74001.

Validity of contract of sale, product and price information
The conditions of sale apply to purchases of goods from the online store. The prices of the products sold in the online store are indicated next to the products. A fee for shipping is not added to the price. We accept payments in euros.

The shipping cost depends on the location of the purchaser and the shipping method. The shipping cost is displayed when the purchaser places the order. Product information is provided immediately adjacent to the product in the online store.

Placing an order
Add the desired products to your shopping basket to order them. Fill in all of the required fields and choose the most suitable shipping method to complete the order. The total cost is then displayed on the screen. This can be paid securely via the following payment methods provided by Maksekeskus AS:

 1. Estonian bank links: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay and Liisi ID
 2. Latvian bank links: Swedbank, SEB, Citadele and Luminor
 3. Lithuanian bank links: Swedbank, SEB and Luminor
 4. Finnish bank links: Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma
 5. Säästopankki, Pohjola, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki
 6. Visa / MasterCard credit card payments
 7. Pay later solutions: Slice, Liisi ID, Finora Credit

NB! When using a bank link payment confirm the order and then click on the ‘Return to merchant’ button.
The personal data necessary for the execution of payments is transferred to authorized processor Maksekeskus AS. The contract enters into force when the amount payable is transferred to the bank account of the online store.
If we cannot deliver the ordered goods due to stock running out or for any other reason, the purchaser will be informed as soon as possible and the money paid (including the shipping cost) will be refunded promptly, but no later than within 14 days of receiving the notification.

Right of withdrawal
After receiving the order, the purchaser has the right to withdraw from the contract entered into with the e-store within 14 days. (Depending on the product, the purchaser may not necessarily have the right of withdrawal; in such a case the corresponding products and services must be listed and they must comply with the conditions provided for in subsection 53(4) in the Law of Obligations Act.
The right of withdrawal does not apply if the purchaser is a legal person. To exercise the 14-day right of withdrawal, you must not use the ordered goods in any way other than is necessary to ensure the nature, characteristics and functioning of the goods in the same way you would be allowed to test the goods in an actual store.
If the goods have been used for any purpose other than is necessary to ensure the nature, characteristics and functioning of the goods, or if there are any signs of use or wear and tear, the online store has the right to lower the amount returned in accordance with the decrease in the value of the goods.
To return the goods, you must submit a declaration of withdrawal (the form for which can be found here: declaration of withdrawal) to the e-mail address: proessence.ou@gmail.com within 14 days of receiving the goods. The purchaser shall bear the cost of returning the goods, except in cases where the reason for the return lies in the fact that a refundable product does not comply with the order (e.g. a wrong or defective product).
The purchaser must return the goods within 14 days of the submission of the declaration of withdrawal or submit evidence that they handed over the goods to the carrier within the afore mentioned period.
Upon receiving the returned goods, the online store shall return to the purchaser, immediately but no later than after 14 days, all of the payments received from the purchaser based on the contract. The online store has the right to refuse to make the refund until the goods being returned are received or until the buyer has provided proof of returning the products, whichever occurs first. If the buyer has clearly chosen a different form of shipment than the cheapest usual form of shipment offered by the online store, the store is not required to compensate the cost exceeding the usual shipping cost.
The online store has the right to withdraw from the sale and demand that the goods be returned by the purchaser if the marked price of the goods in the online store is significantly lower than the market price of the goods due to an error.

Defective goods
The online store is responsible for the non-compliance of goods sold to a purchaser with the terms and conditions of the contract or for deficiencies which already existed at the time of delivery and which occur within two years of delivering the goods to the purchaser. Within the first six months of delivery it is assumed that the defect was present at the time of delivery. It is the online store´s responsibility to prove otherwise.
The purchaser has the right to turn to the online store within two months of the occurrence of a defect by e-mailing proessence.ou@gmail.com or calling +372 5333 0130.The online store is not liable for any defects arising after delivering the goods to the purchaser. If goods bought from the online store have defects for which the online store is responsible, the online store will repair or replace the defective goods. If the goods cannot be repaired or replaced, the online store shall return to the purchaser all of the payments involved in the contract of sale.
The online store will respond to the consumer´s complaint in written form or in a form that enables written reproduction within 15 days.

Direct marketing and processing of personal data
The online store only uses the personal data entered by the purchaser (including name, phone number, address, e-mail and bank details) for processing the order and sending goods to the purchaser. The online store forwards personal data to the transport service provider in order to deliver the goods.
The online store sends newsletters and offers to the purchaser’s e-mail address only if the purchaser has expressed their wish to receive them by entering their e-mail address on the website and indicating their desire to receive direct mail. The purchaser is able to opt out of offers and newsletters sent to their e-mail address at any time by letting us know via e-mail or by following the instructions in an e-mail containing an offer.

Settlement of disputes
All complaints made by a purchaser about the online store must be e-mailed to proessence.ou@gmail.com orsubmitted by calling +372 5333 0130. If the purchaser and the online store are not able to settle the dispute by agreement, the purchaser may contact the Consumer Dispute Committee. You can review the procedural rules and submit a complaint here. The Consumer Dispute Committee is competent to resolve disputes arising from a contract between a purchaser and the online store. Resolution of disputes by the Consumer Dispute Committee is free of charge for the purchaser. A purchaser may also turn to the dispute resolution bodies of the European Union.

Условия приватности

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, КОТОРУЮ МЫ ГАРАНТИРУЕМ.
Продавец пользуется представленной Покупателем информацией прежде всего для выполнения заказа на покупку и не оглашает ставшую известной ему в ходе совершения покупок информацию о Покупателе третьим лицам, если речь не идет о предусмотренных законом случаях. Использование данных клиента в прямом маркетинге возможно лишь с согласия Покупателя, которое он дает записью контактного адреса при регистрации себя в качестве получателя информации о новостях, или в форме регистрации в качестве клиента.

Покупатель может связаться с Продавцом в любой момент, чтобы отказаться от своего желания получать персональные предложения. Покупатель также имеет право потребовать прекращения обработки или удаления своих данных в случае, если соответствующее право вытекает из закона о защите личных данных или из других правовых актов.

Условия продажи

Правила и Условия

Владельцем интернет-магазина BODYCARE.EE (далее Интернет-магазин) является OÜ ProEssence OÜ (регистрационный код 14146533), местонахождение Paadi 3-339, 3 korrus, Viimsi vald, Harjumaa, 74001.

Действительность договора купли-продажи, информация о товарах и ценах
Условия продажи действуют при приобретении товаров в Интернет-магазине. Цены реализуемой в Интернет-магазине продукции указаны возле товаров. К ценеприбавляется плата за доставку товара.
Размер платы за доставку товара зависит от местонахождения покупателя и способадоставки. Плата за доставку отображается при оформлении заказа. Информация о товаре представлена в Интернет-магазине непосредственно возле товара.

Оформление заказа
Для заказа товара необходимо добавить выбранную продукцию в корзину. Дляоформления заказа следует ввести требуемые данные и выбрать подходящий способдоставки продукции. После этого на экране отображается размер оплаты, которую можновнести, перейдя по ссылке на сайт банка или иным способом.
Договор вступает в силу с момента внесения подлежащей к оплате суммы на расчетныйсчет Интернет-магазина.
Если заказанный товар невозможно доставить в связи с отсутствием товара на складе илипо иной причине, покупателю при первой возможности отправляется уведомление обэтом, а уплаченные деньги (включая издержки на доставку товара) возвращаютсянезамедлительно, но не позднее 14 дней со дня отправки уведомления.

Право на возврат
После доставки заказа покупатель вправе расторгнуть заключенный в интернет-магазинедоговор в течение 14 дней [в зависимости от категории товара у покупателя можетотсутствовать право на возврат, в таком случае необходимо составить переченьсоответствующих товаров и услуг, которые также должны соответствоватьусловиям, перечисленным в абзаце 4 ст. 53 Обязательственно-правового закона].Право на возврат не применяется, если в качестве покупателя выступает юридическое лицо.
Для реализации 14-дневного права на возврат заказанный товар не должен бытьиспользован иным способом, кроме необходимого для того, чтобы убедиться вкомплектации, свойствах и исправности товара, так же, как это разрешено длятестирования товара в обычном магазине.
Если товар был использован с целью, отличной от необходимой для того, чтобы убедитьсяв его комплектации, свойствах и исправности, или если на нем заметны следыэксплуатации или износа, Интернет-магазин имеет право снизить размер возвращаемойоплаты в соответствии с уменьшением стоимости товара.
Для возвращения товара следует представить заявление об отказе от приобретения товара,бланк которого можно найти здесь: заявление об отказе, и отправить его по адресуэлектронной почты proessence.ou@gmail.com не позднее 14 дней со дня доставки товара.Издержки на возврат товара несет покупатель, за исключением случаев, когда причинавозврата заключается в том, что предмет, подлежащий возврату, не соответствуетзаказанному (напр., неправильный товар или товар с дефектом).
Покупатель должен вернуть товар в течение 14 дней после представления заявления илипредставить свидетельство о передаче товара его доставщику в течение вышеупомянутогопериода.
При получении возвращаемого товара Интернет-магазин возвращает все понесенныепокупателем издержки по договору незамедлительно, но не позднее чем по прошествии 14дней.
Интернет-магазин может отказаться от возврата платежей, пока вещь, являющаясяпредметом договора, не будет получена обратно, или пока покупатель не представитдоказательства того, что вещь отправлена обратно, в зависимости от того, что произойдетраньше.
Если покупатель четко выбрал способ доставки, отличный от наиболее дешевогостандартного способа доставки вещей, Интернет-магазин не обязан возвращатьпотребителю издержку, которая превышает расходы по стандартному способу доставки.Интернет-магазин вправе аннулировать сделку купли-продажи и потребовать упокупателя вернуть товар, если в интернет-магазине по ошибке была указана ценазначительно ниже рыночной цены товара.

Товары с дефектом
По условиям договора, Интернет-магазин несет ответственность за несоответствие илиизъян проданного покупателю товара, существовавшие уже в момент его передачи илиобнаруженные в течение двух лет с момента передачи товара покупателю. В течениепервых шести месяцев с момента передачи вещи покупателю предполагается, что дефектимелся уже в момент передачи вещи. Опровержение соответствующего предположенияявляется обязанностью Интернет-магазина.
При обнаружении изъяна покупатель вправе обратиться в интернет-магазин не позднеечем в течение двух месяцев, отправив электронное письмо по адресу proessence.ou@gmail.com илипозвонив по телефону: +372 5333 0130.
Интернет-магазин не несет ответственности за изъяны, возникшие после передачи товарапокупателю.
При наличии у приобретенного в Интернет-магазине товара изъянов, за которые несетответственность Интернет-магазин, Интернет-магазин ремонтирует или заменяетдефектный товар. Если товар невозможно исправить или заменить, Интернет-магазинвозвращает покупателю все расходы, понесенные по договору купли-продажи.Интернет-магазин отвечает на представленную потребителем жалобу в письменной или впозволяющей письменное воспроизведение форме в течение 15 дней.

Прямой сбыт и обработка персональных данных
Интернет-магазин использует предоставленные покупателем персональные данные(включая имя, номер телефона, адрес, электронный адрес, банковские реквизиты) толькопри обработке заказа и отправке товара покупателю. Интернет-магазин сообщаетперсональные данные предприятию, осуществляющему перевозку, для того чтобыдоставить товар.
Интернет-магазин отправляет на электронный адрес покупателя новостную рассылку илирекламные предложения только в том случае, если покупатель изъявил соответствующеежелание, введя свой электронный адрес на сайте, а также сообщил о своем желанииполучать прямую почтовую рассылку.
Покупатель может в любое время отказаться от получения рекламных предложений иновостной рассылки, сообщив нам об этом в электронном письме или следуяинструкциям, приведенным в электронном письме с рекламными предложениями.

Разрешение споров
Если у покупателя есть претензии к Интернет-магазину, то о них следует сообщить поадресу электронной почты proessence.ou@gmail.com или позвонив по телефону: +372 5333 0130. Если покупатель и Интернет-магазин не могут разрешить спор путем договоренности, топокупатель может обратиться в Комиссию по потребительским спорам. Ознакомиться сусловиями производства и представить заявление можно здесь.. В компетенцию Комиссии по потребительским спорам входит разрешение споров, проистекающих из договора,заключенного между покупателем и Интернет-магазином. Рассмотрение жалобыпокупателя в комиссии бесплатно.
Покупатель может обратиться на платформу ЕС., занимающуюся разрешением потребительских споров.

Корзина